Enligt statistik från Institutet för sysselsättning och yrkesutbildning (IEFP) registrerades i juli totalt 139 940 personer som var inskrivna som arbetslösa i den norra regionen, vilket är en minskning med 12,5 procent jämfört med februari, då 159 942 personer var inskrivna som arbetslösa.

Februari var den månad då den ökande trenden i antalet inskrivna vid arbetsförmedlingarna vände och den norra regionen har sedan dess registrerat en minskning av antalet arbetslösa.

Under den månaden hade region Nord 159 942 arbetslösa, i mars 158 483, i april 156 362, i maj 149 074, i juni 142 343 och i juli 139 940.

Av det totala antalet sökande till arbetsförmedlingarna i regionen i juli var mer än hälften (58 procent) kvinnor, en trend som har observerats under de senaste sex månaderna.

Jämfört med februari noterade antalet inskrivna i juli som sökte ett nytt jobb en minskning med 12,9 procent, efter att antalet arbetslösa ökat från 146 506 till 127 554.

Antalet inskrivna personer som letar efter sitt första jobb registrerade, jämfört med februari, en minskning med 7,8 procent, från 13 436 till 12 386 arbetslösa i juli.

Jämfört med juli 2020, har region Nord registrerat 14 727 färre inskrivna på arbetsförmedlingarna. Jämfört med samma period 2019 var dock 15 694 fler arbetslösa.

Enligt statistik från IEFP var det kommunerna Vila Nova de Gaia och Porto som i juli registrerade flest arbetslösa i regionen, med 16 230 respektive 12 319 inskrivna personer.

Dessa två kommuner följs av Matosinhos (7 608 registrerade arbetslösa), Gondomar (7 500), Braga (6 609) och Guimarães (5 887).

I landet minskade antalet arbetslösa som registrerats vid arbetsförmedlingarna med 9,5 procent i juli jämfört med året innan och med 2,4 procent jämfört med juni.

Enligt IEFP var i slutet av juli 368 704 arbetslösa inskrivna vid arbetsförmedlingarna på fastlandet och i de autonoma regionerna, ett antal som motsvarar 66,5 procent av totalt 554 797 jobbansökningar.

Det totala antalet inskrivna arbetslösa i landet var lägre än under samma månad 2020 (-38 598 personer, motsvarande en minskning med 9,5 procent) och även lägre jämfört med föregående månad (-9 168 arbetslösa, en minskning med 2,4 procent).