"Med stöd från Mar 2020 pågår 81 projekt av vattenbruksföretag som omfattar en investering på 102,8 miljoner euro och som har ett offentligt stöd på 40,94 miljoner euro", står det i ett meddelande som publicerades i dag på Mar 2020:swebbplats. Av de totala projekten finns 39 i Algarve, 16 i centrumregionen, 12 i Lissabon, åtta i norr, fyra i Alentejo, ett på Azorerna och ett på Madeira. Enligt samma dokument kommer dessa projekt att öka produktiviteten och diversifieringen av till exempel alger, tunga, piggvar, havsabborre, havsbraxen, öring och skaldjur, nämligen ostron, musslor och musslor.

Å andra sidan utvecklas 44 forsknings- och innovationsprojekt med en investering på cirka 26,5 miljoner euro. Undersökningarna i fråga syftar till att stärka studiet av arter som mikro- och makroalger, sjögurkor, bläckfisk eller snapper, bygga upp och testa offshoreproduktion samt utveckla livsmedel för att förbättra "varje arts specifika välbefinnande" och mildra sjukdomar. "Vattenbruket har ett begränsat ekologiskt fotavtryck och bidrar till att bevara ekosystemen och den biologiska mångfalden. Det är därför en sektor med stor tillväxtpotential för att förse livsmedelskedjan med näringsrika och hälsosamma livsmedel. Sektorns tillväxt är en tydlig satsning för att främja ekonomisk utveckling och sysselsättning", påpekade han.

Det operativa programmet Mar 2020, som är en del av Portugal 2020, syftar till att genomföra de stödåtgärder som ingår i Europeiska fonden för havsfrågor och fiske (FEAMP), med främjande av konkurrenskraft och ekonomisk hållbarhet bland prioriteringarna, miljömässig och social sammanhållning samt ökad territoriell sammanhållning. Programmet har en total tilldelning på 508 miljoner euro, varav cirka 116 miljoner euro motsvarar det nationella offentliga bidraget, som kommer från statsbudgeten. 392 miljoner euro kommer från FEAMP.