"Deltavarianten (B.1.617.2) har en relativ frekvens på 100% under veckan den 16-22 augusti i alla regioner, enligt hittills insamlade uppgifter", uppger INSA.

Enligt institutet har de olika varianter som redan cirkulerat i landet - bland annat Beta, Gama och Alpha, som var den dominerande varianten - en prevalens på 0%, vilket innebär att inga fall av dessa stammar har upptäckts under de senaste veckorna.

När det gäller Delta, som först identifierades i Indien och som anses vara mer överförbart än Alpha, visade 66 av de totalt analyserade sekvenserna av denna variant en ytterligare mutation i "spik"-proteinet, ett underlag som är känt som Delta Plus och som har "bibehållit en relativ frekvens under 1 procent" under de senaste veckorna.

Som en del av den kontinuerliga övervakningen av den genetiska mångfalden av SARS-CoV-2 har INSA analyserat i genomsnitt 559 sekvenser per vecka, som erhållits från prover som samlats in slumpmässigt i laboratorier fördelade över de 18 distrikten på Portugals fastland och de autonoma regionerna Azorerna och Madeira, vilket täcker i genomsnitt 123 distrikt per vecka.

I juni meddelade institutet att man genom kontinuerlig övervakning förstärkt övervakningen av de varianter av det virus som orsakar covid-19 som är i omlopp i Portugal.