Indikatorn för konsumenternas förtroende återhämtade sig i augusti från den nedgång som noterades föregående månad, efter att ha ökat under de senaste fyra månaderna, till -11,9 poäng.

Indikatorn för det ekonomiska klimatet ökade i augusti, till 2,0 poäng, efter att ha avbrutit den uppåtgående profil som observerades mellan mars och juni föregående månad.

"Förtroendeindikatorerna ökade i augusti inom byggnads- och anläggningsverksamhet, handel och tjänster, särskilt i det första fallet, medan förtroendeindikatorn inom tillverkningsindustrin minskade under de senaste två månaderna", uppger INE.

Konsumenternas och branschernas förtroendeindikatorer ligger över de nivåer som observerades i början av pandemin (mars 2020), enligt institutet.