Företaget sade att under den perioden uppgick de totala driftskostnaderna till 760,5 miljoner euro, en minskning med 313,1 miljoner euro (-29,2 procent) jämfört med första halvåret 2020, vilket till stor del förklaras av en väsentlig minskning av följande poster: bränslekostnader (-40,4 procent), driftskostnader för trafiken (-43,7 procent), personalkostnader (-8,6 procent) och avskrivningar och amorteringar (-20,8 procent).

"Denna minskning är ett resultat av de omstruktureringsåtgärder som företaget genomfört, nämligen minskningen av personalstyrkan - sedan den 31 december 2020 har totalt 1 302 anställda lämnat företaget, vilket motsvarar en minskning av personalstyrkan med 16 procent, och förhandlingarna om avtal med fackföreningarna genom vilka löneöversyner fastställdes", står det i samma uttalande.

Under första halvåret i år minskade TAP sina förluster till 493,1 miljoner euro, en återhämtning med 15,3 procent eller 88 miljoner euro, jämfört med det negativa resultatet på 582 miljoner euro under samma period föregående år.