I ett uttalande sade APA att den sista dagen i augusti, jämfört med föregående månad, hade det skett en minskning i 12 av de övervakade avrinningsområdena och en ökning i ett (Vouga).

Avrinningsområdena Mira och Ribeiras do Barlavento fortsätter med totala lagringsvärden som är lägre än de historiska medelvärdena.

APA visar att antalet reservoarer med en vattentillgänglighet på över 80 %, jämfört med föregående månad, minskade från 16 till 11 och att antalet reservoarer med en vattentillgänglighet på under 40 % ökade till åtta (en i Mondegobäckenet, fem i Sadobäckenet och två i Algarve).

De reservoarer som utvärderades den 31 augusti och som har totala volymer under 40%, vilket motsvarar cirka 8% av alla utvärderade reservoarer, är följande: en i Mondego, i Fronhas, (39%), fem i Sadobäckenet, i Monte da Rocha (20%), Campilhas (8%), Fonte Cerne (26%), Roxo (19%) och Odivelas (39%), en i Barlaventobäckenet, i Bravura (20%) och en i Aradebäckenet (33%).

Reservoaren Santa Clara i Mira har en halt på 45%, vilket är lägre än miniminivån för prospektering utan pumpning.

Lagringarna i augusti 2021 per avrinningsområde är högre än genomsnittet för lagringen i augusti (1990/91 till 2019/20), med undantag för Limabäcken.

Varje hydrografiskt avrinningsområde kan motsvara mer än en reservoar.