PJ:s polisstat har bevis för att de har anslutit sig till och stöttat en internationell terroristorganisation, internationell terrorism och brott mot mänskligheten.

"De insamlade bevisen visar att dessa två personer har intagit olika positioner i ISIS/Daeshs struktur, och de är också föremål för utredning av de behöriga irakiska rättsliga myndigheterna", heter det i pressmeddelandet från PJ som också tillägger att det för närvarande inte finns några bevis för att brotten har begåtts i Portugal.

Operationen genomfördes av PJ:s nationella enhet för terrorismbekämpning (UNCT) och hade även samarbete med den centrala avdelningen för utredningar och brottsbekämpning (DCIAP), utlännings- och gränsbevakningstjänsten (SEF) och, på internationell nivå, med stöd av de irakiska rättsliga myndigheterna, genom UNITAD-UN.

Vid gripandena och husrannsakningarna deltog även den åklagare som ansvarade för utredningen och delar av brottsutredningen samt experter från PJ:s enhet för expertis inom datateknik (UPTI).

De två utländska medborgare som har gripits kommer nu att presenteras för en domare.