Den 31 augusti inspekterade GNR platser längs stränderna i Forte Novo, Almargem, Trafal och Loulé Velho och fann 30 överträdelser, varav 16 för vild camping och husbilar på förbjudna platser och 14 överträdelser av förordningen om trafiksignaler.

I ett uttalande från polisen heter det: "Olaglig eller oregelbunden camping och husvagnsliv kan leda till överdriven och oordnad ockupation av offentliga platser, kustområden och områden som klassificerats av husbilar och liknande, med negativa konsekvenser för landskapet, miljön, fysisk planering och folkhälsan".

"GNR kommer att fortsätta att medvetandegöra husvagns- och camparexemplar att anta ett mer ansvarsfullt och miljövänligt beteende".