De två männen, 32 och 34 år gamla, greps i onsdags misstänkta för kopplingar till terrorgruppen ISIS/Daesh och har övervakats av PJ sedan 2017.

De två männen greps i Lissabon och misstänks ha anslutit sig till Islamiska statens milis i Mosul, den tidigare huvudstaden för Islamiska staten (EI) i Irak.

Enligt en källa med koppling till utredningen, inom ramen för det internationella rättsliga samarbetet, ska de två misstänkta ha befunnit sig i Mosul 2016 och de insamlade bevisen tyder på att de tillhörde Daeshs milis.

De två männen, som bodde i samma hus i Lissabonregionen, hölls först kvar i den fängelseanläggning som är knuten till rättspolisen, innan de förhördes.

I ett uttalande sade PJ att det rör sig om tecken på brott som innebär anslutning till och stöd till en internationell terroristorganisation, internationell terrorism och brott mot mänskligheten.

"De insamlade bevisen tyder på att dessa två personer har intagit olika positioner i ISIS/Daeshs struktur, och de är också föremål för utredning av de behöriga irakiska rättsliga myndigheterna", hänvisar noten från rättspolisen och betonar att det för närvarande inte finns några bevis för att de brott som tillskrivs de två personerna skulle ha begåtts i Portugal.

Operationen genomfördes av PJ:s nationella enhet för terrorismbekämpning (UNCT) under ledning av Manuela Santos, och hade även samarbete med den centrala avdelningen för utredningar och brottsbekämpning (DCIAP), utlännings- och gränsbevakningstjänsten (SEF) och, på internationell nivå, med stöd av de irakiska rättsliga myndigheterna, genom UNITAD-UN.