Vi har rådgivare på våra Ibex-kontor som är vana vid att hantera olycksfallsanspråk och som kommer att behandla ditt anspråk så snabbt som möjligt, men du kan göra din del för att hjälpa till genom att lämna in så mycket information som möjligt när du lämnar in ditt anspråk. Om du vet namn och adress till den verkstad där du vill att din bil ska repareras, kommer det att underlätta ditt skadeståndskrav.

Om en olycka inträffar ska du försöka hålla dig lugn. Det första du helst ska göra är att fotografera händelsen och sedan leta efter eventuella vittnen innan något fordon flyttas. Om det finns vittnen, ta deras namn, adress och kontaktuppgifter och om GNR ska tillkallas, be dem att stanna kvar tills GNR anländer. Därefter bör du fylla i ett europeiskt olycksutlåtande och sedan lämna in detta och eventuella fotografier till ditt försäkringsbolag. Vi rekommenderar att du har två kopior av detta dokument i bilen - en portugisisk kopia och en version på ditt eget språk. De uppgifter som ska fyllas i är internationellt sett identiska, så om du råkar ut för en olycka och motparten insisterar på att fylla i en portugisisk version kan du hänvisa till versionen på ditt eget språk för att översätta.

Även om GNR tillkallas och ska upprätta en polisrapport har vi vid många tillfällen fått höra att GNR har sagt att det europeiska olycksformuläret inte behöver fyllas i eftersom försäkringsbolagen kommer att begära en polisrapport. Detta stämmer dock inte och du måste fortfarande fylla i olycksfallsrapporten, eftersom det är på grundval av den som ett skadeståndsanspråk kommer att lämnas in och hanteras. Utan detta kommer inget försäkringsbolag ens att öppna ett skadeärende!

GNR-rapporten kommer inte att fördela skulden, utan bara citera vad varje förare har sagt och ge en skiss av vägen och händelsen. Försäkringsbolagen och deras skadereglerare kommer att bedöma situationen utifrån polisrapporten och olycksfallsrapporten. Det kan ta upp till åtta dagar innan polisrapporten är klar och tillgänglig, men du bör lämna in din skadeanmälan omedelbart och lämna in polisrapporten senare om ditt försäkringsbolag kräver det.

Det europeiska olycksfallsutlåtandet är självkopierande och när du har fyllt i den främre delen behåller du ett exemplar för ditt försäkringsbolag och motparten behåller det andra exemplaret för sitt försäkringsbolag. Det finns ingen skillnad mellan vilken bil som är fordon A och vilken som är fordon B, men du bör göra en skiss av händelsen där du anger vilket fordon som är vilket och när den har undertecknats av båda parter ska du lämna in kopian till vårt lokala kontor. Om du inte redan har gjort det kommer vår rådgivare att be dig fylla i baksidan av formuläret och skicka dokumentet till ditt försäkringsbolags skaderegleringsavdelning tillsammans med eventuella fotografier och uppgifter om den verkstad där du vill ha reparationer utförda.

Skadeavdelningen kommer att ta kontakt med dig och det är viktigt att du inte låter reparera din bil förrän den har inspekterats av skaderegleraren.

När du väl har skickat in ditt skadeståndskrav kan du tycka att det tar för lång tid att behandla det, men det finns ingen fastställd tidtabell för när skadeståndskrav ska regleras, så vissa skadeståndskrav kan ta längre tid än andra att reglera. Vi kommer dock att göra vad vi kan för att hjälpa till att skaderegleringen går så snabbt som möjligt.

Glöm slutligen inte att så länge det inte finns någon skada kan det som är skadat repareras eller ersättas.

Om du har några frågor, tveka inte att ringa in på något av våra kontor i Almancil eller Tavira för att få den försäkring som passar bäst för dina behov eller ring oss på 800 860 708 / 289 399 774 för Almancil eller 281 325 842 för Tavira. Eller om du föredrar det, skicka ett e-postmeddelande till ptnews@ibexinsure.com.