"Mellan januari och den 8 augusti 2021 identifierades 16 671 fall av infektion hos 5 467 487 personer som var fullständigt vaccinerade mot Covid-19", vilket innebär att "endast 0,3 procent av de vaccinerade personerna smittades av SARS-CoV-2-viruset", enligt DGS uppgifter.

Enligt avdelningen Graça Freitas fanns det bland infektionsfallen 115 sjukhusvårdade personer med en primär diagnos av Covid-19, majoriteten över 80 år, och 50 med en sekundär diagnos. "Under samma period registrerades 168 dödsfall hos personer med ett fullständigt vaccinationsschema. Av dessa var 81 procent (134) över 80 år gamla", säger DGS och betonar att "oavsett ytterligare studier verkar det skydd som vaccinet erbjuder minska risken för dödsfall i den äldre befolkningen".

I samma uppgifter nämns också att den "lilla andelen ovaccinerade personer" i högre åldrar står för 40 procent av dödsfallen, vilket "förstärker det skydd som vacciner ger mot allvarliga sjukdomar och dödsfall". Denna övervakning utförs av DGS, den nationella läkemedelsmyndigheten (Infarmed), det nationella hälsoinstitutet Doctor Ricardo Jorge (INSA), centralförvaltningen för hälso- och sjukvårdssystemet och den arbetsgrupp som samordnar vaccinering mot Covid-19 .

Enligt uppgifter från hälsoministeriet har fram till lördag cirka 13,5 miljoner vacciner administrerats i Portugal, varav nästan 7,9 miljoner avser första doser och cirka 5,6 miljoner andra doser. I Portugal har sedan mars 2020 17 645 personer dött och 1 020 546 bekräftade fall av infektion registrerats, enligt uppgifter från generaldirektoratet för hälsa.