I en intervju med TVI, sade António Costa: "Vi har gått igenom stunder då vi fruktade att vi skulle sjunka till botten. Men i dag, tack vare vaccinationer, är vi bara några veckor från att kunna anse att vi har uppnått en pandemibekämpningsprocess. Den har inte försvunnit, den kommer att fortsätta att resa runt i världen, riskerna för att varianter ska föröka sig på andra kontinenter kvarstår, men vi kommer att lyckas nå en säker punkt".

I intervjun hävdade premiärministern att den portugisiska ekonomin (i synnerhet företagen) uppvisar en hög grad av motståndskraft och motiverade sin tes främst med den nuvarande arbetslösheten.

"Lyckligtvis är vi inte på Titanic och fartyget sjunker inte heller. Tvärtom visade sig båten stå emot stormen väl. Jag tror att vi har goda förutsättningar att segla på lugnt vatten", tillade han.

I en anspelning på genomförandet av återhämtningsplanen (PRR) sade António Costa att han är medveten om "de enorma utmaningar" som hans regering står inför och att han vägrar att ta hänsyn till de mycket negativa konsekvenserna av att det statliga stödet till ekonomin och folket upphör.

"Denna trend [i stödet] har minskat. Det fanns en tid då stödets intensitet var mycket hög, då vi hade många företag som tog till uppsägningar och många arbetstillfällen som stöddes av uppsägningar, men successivt har detta stöd upphört att vara nödvändigt", hävdade han.

På denna punkt förespråkade premiärministern att Portugal "återigen växer över det europeiska genomsnittet, vilket skedde 2017, 2018 och 2019".