"SNS 24 besvarade under 2021 mer än 4,04 miljoner telefonsamtal - 4 040 702 - fram till den 7 september. Detta år är därför rekordhållare i antalet besvarade telefonsamtal och överträffar 2020, hittills året med flest besvarade samtal - 4,02 miljoner", heter det i ett uttalande från SPMS.

Enligt samma uttalande var juli i år den tredje månaden med flest besvarade samtal någonsin, med mer än 736 000 telefonkontakter.

I uttalandet anges också att den psykologiska rådgivningslinjen också har följt upp mer än 105 000 samtal sedan den 1 april 2020, medan plattformen för videosamtalstjänst för döva medborgare har betjänat 3 250 personer, sedan den gjordes tillgänglig på SNS:s webbplats 24-21 april 2020.

"Tjänsten tillhandahålls av en portugisisk teckenspråkstolk som förmedlar med SNS 24-sjuksköterska och tjänsten är tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan", säger hälsoministeriets tjänst.