Enligt den regionala statistikmyndigheten för Azorerna (SREA): "Siffrorna för landstigningspassagerare närmade sig det värde som noterades samma månad 2019 (-9,2 %) och ökade med 97,5 % jämfört med augusti 2020".

Enligt Azorernas regionala statistiktjänst steg 200 121 passagerare i augusti i land på regionens flygplatser, varav 105 485 från flygningar mellan öarna, 79 788 från andra regioner i det nationella territoriet och 14 848 från internationella flygningar.

Under perioden januari-augusti var det flygningar mellan öarna som uppvisade den största ökningen jämfört med samma period 2020, med en ökning på 79,2 % av antalet passagerare som steg i land, från 209 464 till 375 367.

Ankomsten av passagerare från nationella flygningar ökade med 50,4 % under samma period, och från internationella flygningar med 39,6 %.

"Per ö, när det gäller variation från år till år, uppvisar alla öar under de första åtta månaderna av 2021 positiva variationer, där den med störst variation är Flores, med 97,2 %, och den med lägst variation är Santa Maria, med 51,1 %", avslöjade SREA.