Enligt Ordem dos Enfermeiros (OE) har det från mars 2020 till juli i år förekommit "7 928 fall av infektion hos dessa yrkesgrupper", vilket motsvarar "cirka 10 procent av de registrerade sjuksköterskorna i OE".

"Det är uppenbart varför sjuksköterskor behöver riskstöd, något som de fortfarande inte har", säger ordföranden Ana Rita Cavaco, som citeras i ett uttalande.

Enligt samma källa begärde OE i mars "av hälsoministeriet att få veta hur många sjuksköterskor som smittats av covid-19 sedan pandemins början", men fick "först nu" denna information från generaldirektoratet för hälsa.

Enligt uppgifter från ministeriet har den nationella hälso- och sjukvården cirka 49 000 sjuksköterskor.