Den före detta statschefen har varit inlagd på sjukhus med andningssvårigheter sedan den 27 augusti på Hospital de Santa Cruz i Lissabon.

Sampaio befann sig i Algarve, men efter att ha drabbats av andningssvårigheter och "med tanke på att han tidigare varit hjärtpatient" överfördes han till Lissabon.

Jorge Sampaio, 81 år gammal, var republikens president under två mandatperioder, mellan 1996 och 2006.

År 1989 valdes han till ledare för socialistpartiet och samtidigt valdes han till borgmästare i Lissabon, och omvaldes 1993.

Efter att ha varit republikens president utsågs han 2006 av generalsekreteraren till FN:s särskilda sändebud för kampen mot tuberkulos och mellan 2007 och 2013 var han FN:s höga representant för alliansen mellan civilisationer.

Han är för närvarande ordförande för den globala plattformen för syriska studenter, som han grundade 2013 i syfte att bidra till att lösa den akademiska nödsituation som konflikten i Syrien har skapat och som gör att tusentals unga människor saknar tillgång till utbildning.

Jorge Fernando Branco de Sampaio innehade under hela sitt liv de högsta politiska posterna i landet.

Han började sin resa som student som en av huvudpersonerna vid Lissabons universitet i den akademiska krisen i början av 1960-talet, som gav upphov till en lång och omfattande studentproteströrelse mot Estado Novo, fram till den 25 april 1974.

Senare var han generalsekreterare för PS (1989-1992), ordförande för Lissabons stadsfullmäktige (1990-1995) och republikens president (1996 och 2006).