Enligt ett beslut som publicerades i Diário da República: "Mot bakgrund av den nuvarande epidemiologiska situationen, orsakad av det nya SARS-CoV-2 coronaviruset, och inom ramen för den pågående lättnaderna av inlåsningsprocessen, med en minskning av sociala distanseringsåtgärder, anses det vara av avgörande betydelse att fortsätta att se till att testkapaciteten och testtäckningen ökar, tillsammans med en förstärkning av spårningen av kontakter i hela landet", står det i meddelandet, som trädde i kraft den 1 september.

Med tanke på att mandatet för arbetsgruppen för främjande av "Planen för operationalisering av teststrategin i Portugal" snart löper ut, anses det vara "grundläggande" att dess mandat kan förnyas för att kunna "fortsätta att utveckla sin verksamhet", understryker man i uppdraget.

Arbetsgruppen inrättades genom ett beslut av den 18 mars och samordnas av ordföranden för det nationella hälsoinstitutet Doctor Ricardo Jorge (INSA), Fernando de Almeida, och består av personer från hälsoministeriet, INSA, och generaldirektoratet för hälsa, delade tjänster vid hälsoministeriet, den nationella myndigheten för läkemedel och hälsoprodukter (Infarmed) och regionala hälsovårdsförvaltningar.