ICNF förklarar att miljöföreningen Quercus och regionens markägare "varnade" för situationen, som med tanke på de symptom som upptäckts "verkar ny".

Enligt ICNF genomförs bedömningen i samarbete med det nationella institutet för jordbruks- och veterinärforskning, som är behörigt i frågor som rör skogshälsa, "det finns ännu inga uppgifter om arealen eller antalet drabbade träd".

Quercus varnade i tisdags för torkan och hälsoproblem hos "tusentals svarta ekar" i PNSSM, särskilt i kommunen Castelo de Vide, i distriktet Portalegre.

I ett uttalande som skickats till Lusa förklarade den regionala kärnan i Portalegre da Quercus att man i augusti upptäckte att "tusentals svarta ekar (Quercus pyrenaica) fick gula och torra blad".

"Det finns fortfarande ingen diagnos som tydligt pekar ut det eller de agens som kan ligga bakom de upptäckta symptomen, som kan orsakas av olika faktorer, antingen av biotisk natur (skogsskadegörare, dvs. skadedjur och sjukdomar som drabbar träd) eller av abiotisk natur (fysisk, edapoklimatisk, vattenstress)", förklarar institutet.

På frågan om vilken typ av arbete som utvecklas för att lösa detta problem förklarar ICNF också att övervakningsåtgärder främjas i de områden som upptas av svarta ekar, i kommunerna Portalegre, Castelo de Vide och Marvão.

Syftet är att undersöka och identifiera skadliga biotiska agens (skogsskadegörare) och att bedöma/kvantifiera området där de förekommer.

"Eftersom orsaken ännu inte har identifierats finns det ännu inga åtgärder för att lösa problemet", tillägger han.

I den kommuniké som skickats till Lusa säger Quercus-miljövårdare att de misstänker att "väderförhållandena har främjat det problem som drabbar denna art", genom att skapa förutsättningar för utvecklingen av ett utbrott.

"Det rör sig troligen om ett utbrott av en ekbladlus som enligt specialister under gynnsamma förhållanden som torra vintrar och ibland somrar med hög luftfuktighet kan öka angreppet av skadegöraren", tillägger de.

Enligt sammanslutningen sker "utbrotten i mitten och norr av landet punktvis, med större förekomst i situationer med viss nedbrytning och obalans i ekskogens ekosystem", vilket tycks "vara en indikator på fortsatt nedbrytning av ekskogen på grund av mänsklig verksamhet".

I ekskogar "med större dimensioner och bättre jämviktsförhållanden i ekosystemet förekommer detta inte eller så är förekomsten låg", hänvisas det till.

Quercus varnade också för att det i norra Alentejo "förekommer svarta ekar i korkekssystemet, så en noggrann förvaltning är nödvändig för att undvika att ekosystemet försämras".

Miljöföreningen väntar på en bedömning och diagnos av denna situation för att klargöra för ägarna och resten av samhället i frågan.

Den svarta eken är en art som huvudsakligen förekommer i norra och mellersta delen av landet, men som har en "viktig kärna" i bergskedjan São Mamede, isolerad från de andra populationerna, förklarar han.