Enligt en källa från ministeriet för arbete, solidaritet och social trygghet sammanfaller testningen med skolårets början i daghemmen och kommer att omfatta 35 000 anställda.

Initiativet liknar det initiativ som utbildningsministeriet har tagit, som har beslutat att testa alla lärare och anställda på alla utbildningsnivåer, samt att införa screening av elever i den tredje cykeln och i gymnasieskolorna.