Vid en presskonferens påpekade Hans Kluge att varianter av coronaviruset SARS-CoV-2 minskar möjligheterna att uppnå massimmunitet och att det är mer sannolikt att sjukdomen blir endemisk utan att utrotas.

Det är nödvändigt att "förutse och anpassa vaccinationsstrategierna", försvarade Hans Kluge, som i maj förklarade att "pandemin kommer att stoppas när 70 procent av världens befolkning har vaccinerats".

På frågan om denna procentsats fortfarande är giltig, medgav den europeiska direktören att de mest smittsamma varianter som uppstod och blev dominerande i flera länder - som Delta, som dominerar i Portugal - förändrade situationen.

"Jag tror att det viktigaste målet med vaccinationen först och främst kommer att vara att förhindra allvarliga former av sjukdomen och dödlighet", sade han och tillade att "om man antar att viruset kommer att fortsätta att mutera och stanna kvar bland människor, som i fallet med influensa, måste man förutse hur man successivt kan anpassa vaccinationsstrategin till endemisk överföring och komma fram till viktig kunskap om effekterna av kompletterande doser" av vacciner.

En hög vaccinationsnivå är fortfarande viktig "för att minska trycket på hälsovårdssystemen som desperat behöver behandla andra sjukdomar än covid-19", konstaterade han.