Enligt ett uttalande från PJ hade de cirka 117 kg kokain transporterats till Portugal sjövägen från en hamn i ett latinamerikanskt land i två containrar med bönor för mänsklig konsumtion som importerats av ett handelsföretag med huvudkontor i Lissabonregionen.

I den ena containern var kokainet dolt i några av säckarna där bönorna förvarades, medan kokainet i den andra containern var dolt i strukturen på några av de pallar på vilka bönsäckarna var staplade i containern, vilket gjorde det "ovanligt svårt och mödosamt att upptäcka".

De fyra häktade, alla av utländsk nationalitet och i åldrarna 44-59 år, utsattes för det första rättsliga förhöret och för tvångsåtgärden preventivt frihetsberövande. Utredningen fortsätter, enligt PJ, som i denna operation, kallad "Axipeto", hade samarbete med skattemyndigheten.