Alla anställda inom utbildningssektorn, inklusive högre utbildningspersonal, omfattas av strejkvarslet från Lärarförbundet STOP, som gäller från och med idag till och med den 17 september.

I ett samtal med Lusa förklarade STOP:s samordnare André Pestana att fackförbundet beslutat att låta strejkperioden sammanfalla med början av undervisningen i den obligatoriska skolan, eftersom detta blir ett skolår som präglas av kommunaliseringen av utbildningen.

Enligt STOP kommer överföringen av kompetens när det gäller den icke-lärande personalen att leda till att arbetstagare som var på väg att börja arbeta inom den offentliga sektorn avskedas.

Förutom kommunaliseringen, som ska vara genomförd senast den 31 mars 2022, syftar strejken till att fördöma de "orättvisa uttagningarna" av lärare som enligt STOP gör att lägre rankade lärare tar över högre rankade lärare.

STOP kräver också att transport- och bostadsbidrag ska beviljas lärare som placeras långt från sina hem och att driftassistenternas "misärlöner" ska höjas.

"All utbildningspersonal (undervisande och icke-undervisande personal) har åsidosatts och berövats sina rättigheter, vilket har lett till en större devalvering, demotivering och utmattning av dessa viktiga yrkesgrupper, vilket också skadar våra barn och ungdomar", påminner STOP i ett uttalande.

Inom klassrummen vill man att det ska finnas färre elever per klass och att åtgärder skapas för att bekämpa indisciplin.