"Vi har fått 41 fall av misstänkt vaccinfel med Janssen-vaccinet, varav 36 har klassificerats som allvarliga", säger tillsynsmyndigheten till Lusa.

I måndags meddelade den franska läkemedelsmyndigheten (ANSM) att ett "betydande antal" fall av misslyckande med Janssens Covid-19-vaccin, som fungerar med en enda dos, hade upptäckts i landet.

"Ett betydande antal fall av Janssen-vaccinfel har rapporterats, inklusive allvarliga former (dödsfall, återupplivning) samt en övernormal närvaro av patienter som vaccinerats med Janssen på intensivvården på två CHU (University Hospital Centers)", sade ANSM.

I Portugal, enligt Infarmed, ledde fem av de totalt 36 allvarliga situationer som upptäcktes till sjukhusvård och 31 ansågs vara kliniskt relevanta.

"Med tanke på att mer än en miljon doser av detta vaccin redan har administrerats i Portugal skulle detta motsvara en incidens på fyra rapporterade fall per 100 000 vacciner", tillade den nationella tillsynsmyndigheten och garanterade att detta antal anmälningar "ligger långt under det förväntade värdet, med hänsyn till de resultat som uppnåtts i de kliniska prövningar som användes för godkännandet av detta vaccin".

I Frankrike rapporterades 32 fall av infektion med covid-19 bland personer som vaccinerats med Janssens vaccin, vilket motsvarar en incidens på 3,78 fall per 100 000 personer.

Av dessa 32 fall var 29 allvarliga och det fanns fyra dödsfall (hos personer i åldrarna 73-87 år).

I mars i år beviljade Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) ett villkorligt tillstånd för vaccinet från Janssen, ett läkemedelsföretag i Johnson & Johnson-koncernen - ett av de fyra som ingår i den portugisiska vaccinationsplanen - för personer från 18 år och uppåt.