När det gäller Portugals fastland visar den gemensamma epidemiologiska rapporten från generaldirektoratet för hälsa och det nationella institutet för hälsa, doktor Ricardo Jorge, som publicerades idag, att incidensen (genomsnittligt antal nya fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna) har sjunkit från 214 till 196,1.

Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av infektion till följd av att en person bär på viruset - är för närvarande 0,84 nationellt och 0,83 på Portugals fastland.

I måndags låg den på 0,85 nationellt och 0,87 på Portugals fastland.

Uppgifterna om Rt och antalet nya fall per 100 000 invånare inom 14 dagar - indikatorer som utgör riskmatrisen för övervakning av pandemin - uppdateras av hälsomyndigheterna måndag, onsdag och fredag.