Den första ansökningsomgången pågår fram till slutet av september, med kommuner, kommunala bolag och koncessionsbolag för utforskning och förvaltning av offentliga vattendistributionstjänster som huvudmottagare, meddelar AMAL i ett uttalande.

Föreningen som samlar de 16 kommunerna i Algarve kommer under perioden 2021/2025 att få ett totalbelopp på 35 miljoner euro för att optimera vattenförsörjningsnäten i Faro-distriktet, enligt ett avtal som undertecknades på tisdagen.

Enligt AMAL kommer de medel som ställs till förfogande genom PRR-fonderna att göra det möjligt att förnya eller renovera vattenförsörjningsnät som har stora förluster och vars byte kommer att göra det möjligt att öka den operativa effektiviteten.

Föreningen tillägger att projekt som säkerställer "aktiv övervakning och kontroll av förlusterna i delar av ledningsnätet där det uppskattas att det finns ett stort vattenspill" är stödberättigade.

"Det stöd som ges till ansökningarna kommer att vara icke återbetalningsbart, det vill säga ett 100 procent icke återbetalningsbart bidrag, finansierat genom fonden "Next Generation EU", står det i dokumentet.

Enligt uppgifter från tillsynsmyndigheten för vatten- och avfallstjänster slösades under 2019 cirka 188 miljarder liter vatten i själva ledningsnäten.