Enligt den epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa (DGS) har 497 personer lagts in på sjukhus med covid-19 i dag, 30 färre än i onsdags, varav 103 på intensivvårdsavdelningar och 16 färre under de senaste 24 timmarna.

Området Lissabon och Vale do Tejo, med 337 nya fall, och den norra regionen, med 425, har 71,17 % av det totala antalet nya infektioner som verifierats under de senaste 24 timmarna.

Dödsfallen inträffade i regionen Lissabon och Vale do Tejo (3), i den norra regionen (1), i regionen Centrum (1) och i Alentejo (1).

När det gäller offrens ålder var fem av dem över 80 år och en mellan 50 och 59 år.

När det gäller ålderskaraktäriseringen av nya bekräftade fall av infektion är det mellan 50 och 59 år (män och kvinnor) som det fanns flest fall, med 175 fler smittade under de senaste 24 timmarna.

Därefter följer åldersgrupperna mellan 40 och 49 år (158), mellan 20 och 99 år (144 nya fall) och mellan 30 och 39 år (140 nya fall).

Uppgifter från DGS visar också att det finns färre 375 aktiva fall, totalt 35 165.

Sedan pandemins början, i mars 2020, har 17 888 personer dött i Portugal och 1 059 409 fall av infektion har registrerats.

Hälsomyndigheterna har under det senaste dygnet övervakat färre 837 personer, totalt 32 515.

Regionen Lissabon och Vale do Tejo, där 337 nya infektioner anmälts, har hittills stått för 410 014 fall och 7 644 dödsfall.

I den norra regionen registrerades 425 nya infektioner av SARS-CoV-2, totalt 407 074 fall av infektion och 5 540 dödsfall sedan pandemins början.

I den centrala regionen fanns 146 fler fall, med totalt 141 543 infektioner och 3 124 dödsfall.

I Alentejo rapporterades ytterligare 50 fall, totalt 38 270 infektioner och 1 014 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve-regionen registreras 78 nya fall, vilket innebär 41 748 infektioner och 452 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 14 nya fall, totalt 12 069 infektioner och 72 dödsfall på grund av covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har nu 12 nya fall, vilket motsvarar 8 691 fall och 42 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

Det nya coronaviruset har redan smittat minst 489 247 män och 569 419 kvinnor i Portugal, visar uppgifter från DGS, enligt vilka det finns 743 fall av okänt kön, som är under utredning, eftersom denna information inte tillhandahålls automatiskt.

Av det totala antalet dödsfall var 9 379 män och 8 509 kvinnor.

Det största antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen mellan 70 och 79 år.

Av det totala antalet dödsfall var 11 674 personer över 80 år, 3 831 personer mellan 70 och 79 år och 1 627 personer mellan 60 och 69 år.