"Vi kan bekräfta att det kommer att finnas flygningar från Porto till New York och Brasilien", sade Ourmières-Widener som svar på frågor från ledamöterna om den eventuella kommittén för övervakning av genomförandet av åtgärderna för att hantera Covid-19.

"De återstående flygningarna kommer att analyseras och beslutas från fall till fall. Jag talar om långdistansflygningar som också tjänar till att driva Lissabonhubben", tillade den verkställande ordföranden, efter att ha blivit tillfrågad om TAP:s avyttring av flygplatsen i Porto under de senaste åren.

På frågan om att Porto Santo, i den autonoma regionen Madeira, inte finns med i vinterrutten hävdade tjänstemannen att beslutet fattades på grundval av marknadsundersökningar, men att en ny bedömning kan göras om ny information framkommer.

"Än så länge tillåter inte den information vi har oss att trafikera denna rutt i vinter", sade hon.