Sedan den 19 juni har Portugal haft inte mindre än 100 personer som legat på intensivvårdsavdelningar med covid-19, då bulletinen rapporterade att 99 patienter legat på intensivvårdsavdelningar.

Enligt den epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa (DGS) är nu 474 personer inlagda på sjukhus med covid-19, 23 färre än i torsdags, 97 av dem på intensivvårdsavdelningar, sex färre under de senaste 24 timmarna.

Området Lissabon och Vale do Tejo, med 374 nya fall, och den norra regionen, med 372, har 72,9 % av det totala antalet nya infektioner som verifierats under de senaste 24 timmarna.

Dödsfallen inträffade i regionen Lissabon och Vale do Tejo (3), i den norra regionen (2), i regionen Centrum (1) och i Algarve (1).

När det gäller offrens ålder var tre av dem över 80 år, en mellan 70 och 79 år, en mellan 60 och 69 år, en mellan 50 och 59 år och en mellan 40 och 49 år.