Den årliga Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking bygger på kvantitativa uppgifter (officiell statistik, onlineundersökningar, kommunernas webbplatser och sociala nätverk) "som klassificerar varumärkesprestanda för de 308 portugisiska kommunerna".

En algoritm genererar en allmän rangordning som är resultatet av viktningen av tre andra rangordningar, som bedömer kommunerna utifrån tre kriterier: bo, besöka och göra affärer (attraktion av investeringar).

Lissabon och Porto leder årets allmänna rankning och ligger också i topp på de tre andra områdena enligt Bloom Consulting.

I analysen av de bästa kommunerna att leva i är de fem främsta, förutom Lissabon och Porto, Coimbra, Braga och Viseu.

När det gäller turism är Lissabon, Porto, Funchal, Cascais och Portimão de kommuner som har den bästa klassificeringen.

När det gäller näringslivet följer Cascais, Vila Nova de Gaia och Coimbra efter Lissabon och Porto.

I den allmänna rankningen som tar hänsyn till alla dessa aspekter är Lissabon, Porto, Cascais, Braga och Coimbra, samma "topp 5" som i den förra studien, som publicerades 2019.

I år genomförde konsultföretaget en särskild studie om Covid-19:s inverkan "när det gäller att locka till sig turism, investeringar och talanger" av kommunerna.

"Det är viktigt att komma ihåg att framtiden inte kommer att vara en kopia av det förpandemiska förflutna", står det i studien.

Enligt studien: "Förutom att hantera pandemin visar medborgarna från landets norra till södra delar en enad röst när det gäller nya prioriteringar [som inte var så relevanta innan Covid-19 dök upp] som de skulle vilja se genomföras i sina kommuner" och "den första är relaterad till tillgång till hälsovård av hög kvalitet i deras kommuner, följt av genomförandet av säkerhets- och hygienprogram i skolor och på arbetsplatser och minskad trängsel i offentliga utrymmen".

I studien drogs slutsatsen att en ny trend av "stadsflykt" har uppstått, där cirka 73 procent av de tillfrågade fortfarande avslöjar sin önskan att inte återgå till ett arbete som till 100 procent sker ansikte mot ansikte, medan75 procent säger att de tänker resa uteslutande till nationella destinationer under sin nästa semester.