I euroområdet var den årliga inflationen 3 % i augusti jämfört med 2,2 % i juli och -0,2 % samma månad.

I EU ökade indikatorn till 3,2 %, jämfört med 2,5 % i juli och 0,4 % i augusti 2020.

Enligt Europeiska statistikkontoret uppmättes den lägsta årliga inflationen i Malta (0,4 %), Grekland (1,2 %) och Portugal (1,3 %) och den högsta i Estland, Litauen och Polen (5 % vardera).

Jämfört med juli var inflationen oförändrad i en medlemsstat och ökade i de övriga 26.

I juli meddelade Europeiska centralbanken (ECB) att dess nya strategi innebär ett symmetriskt inflationsmål på 2 % på medellång sikt, ett mer flexibelt mål som tillåter tillfälliga och måttliga avvikelser.

Det inflationsmål som ECB hittills har satt upp har varit en inflation nära, men något under 2 %.