I ett gemensamt uttalande sade ministerierna för nationellt försvar, utrikesfrågor, ordförandeskapet och inrikesförvaltningen att ankomsten av denna grupp var resultatet av en gemensam operation som involverade portugisiska och amerikanska myndigheter.

Gruppen har tillfälligt inhysts i skyddsrum i Stor-Lissabon och kommer senare att överföras till oberoende boenden runt om i landet.

I slutet av augusti sade inrikesministern att Portugal har ekonomisk kapacitet att ta emot "hundratals" afghanska flyktingar, med prioritet för kvinnor, barn, aktivister och journalister.

"I Portugal har vi den ekonomiska kapaciteten att inom ramen för den asyl- och migrationsfond som förvaltas av inrikesministeriet ta emot hundratals personer med de nuvarande resurserna", förklarade Eduardo Cabrita.

I ett tal till den portugisiska pressen i Bryssel, i slutet av ett möte mellan Europeiska unionens (EU) inrikesministrar om Afghanistan, påpekade tjänstemannen att det är "en fråga om resursförvaltning" och konstaterade att "Portugals prioriteringar är fastställda" och att de bygger på att ta emot personer från de mest utsatta grupperna, det vill säga "kvinnor, barn, människorättsaktivister och journalister".