Enligt preliminära uppgifter har UMAR mellan januari och juni 2021 genom Observatoriet för mördade kvinnor (OMA) registrerat 14 mord på kvinnor, varav sex var "offer för kvinnomord i intima relationer".

Det fanns också 27 mordförsök, varav UMAR anser att 23 av dem var försök till kvinnomord i samband med intima relationer.

Uppgifterna från OMA är resultatet av insamling av nyheter som publicerats i medierna i Portugal och omfattar "alla kvinnor som mördats avsiktligt".

När det gäller mord räknas avsiktliga dödsfall, men där det inte var möjligt att identifiera en könsmässig motivering.

Under 2020 räknade OMA 35 mördade kvinnor, varav 19 var offer för kvinnomord i ett intimt sammanhang, medan ytterligare 16 mördades i så olika sammanhang som ekonomiska problem, konflikter med grannar eller efter ett rån.

"När det gäller mordförsök fanns det 57 mordförsök under 2020, varav 50 var femdödsförsök i intima relationer och 7 mordförsök på kvinnor i andra sammanhang", står det i rapporten.