När ditt hem blir energieffektivt sparar du inte bara mer pengar på dina hushållsräkningar, du kan också minska ditt hems koldioxidutsläpp, eftersom du behöver mindre el för att hålla samma funktioner igång, till exempel att hålla ditt hem bekvämt och varmt.

Om du funderar på att utföra den här typen av arbete på din fastighet föreslår DECO Algarve att du kollar upp den andra upplagan av "Stödprogrammet för mer hållbara byggnader" och ser till att du uppfyller villkoren för att begära detta stöd, som kommer att ersätta en del av de kostnader du har med arbetena.

Enligt föreningen kan utgifter som görs från och med den 7 september 2020 få ta del av detta stöd, men DECO råder dig att noggrant kolla upp alla krav och kriterier för varje typ av åtgärd för att se till att du uppfyller alla villkor.

I det specifika fallet med fönsterbyten är stödet till exempel begränsat till en återbetalningsgrad på 85 procent upp till en gräns på 1 500 euro när man byter ut ineffektiva fönster mot effektiva installationer med en energiklass som är lika med eller högre än "A+". Dessutom måste du bevisa att du äger fastigheten, vilket innebär att stödet inte gäller för dem som hyr.

Enligt Deco Algarve är de utgifter som kan omfattas av detta stöd följande:

  • Byte av icke effektiva fönster till effektiva fönster, med en energiklass som motsvarar "A+";
  • Placering eller byte av värmeisolering i tak, väggar eller golv med hjälp av naturmaterial (ekomaterial) eller återvunnet material samt byte av tak, golv, väggar och ytterdörrar;
  • Värme- och/eller kylsystem och/eller varmvatten som använder förnybar energi i energiklass A+ eller högre, nämligen värmepumpar, solvärmesystem, värmepannor och biomassapannor med hög verkningsgrad;
  • Installation av solcellspaneler och annan utrustning för produktion av förnybar energi för självförbrukning med eller utan lagring;
  • Arbeten som syftar till vatteneffektivitet genom: Utbyte av anordningar för vattenanvändning i fastigheten med effektivare anordningar eller installation av lösningar som möjliggör intelligent övervakning och kontroll av vattenförbrukningen samt installation av system för användning av regnvatten;
  • Installation av bioklimatisk arkitektur, vilket är ett sätt att utforma byggnader utifrån det lokala klimatet, vilket innebär installation eller anpassning av fasta element.

Ett annat projekt som DECO har i detta avseende är programmet Effektivitetskuponger, som riktar sig till personer som omfattas av den sociala eltaxan, läs mer här: https://deco.pt/energia/candidaturas-abertas-para-programa-vale-eficiencia-quer-saber-como-pode-beneficiar-nos-ajudamos/

För ytterligare frågor, se https://deco.pt/deco-consigo/#energia eller kontakta direkt DECO:senergirådgivningskontor(GAE), ring 213710224 eller skicka ett e-postmeddelande tillenergy @deco.pt.

Du kan boka ett kostnadsfritt möte personligen eller per telefon med DECO:s energirådgivningskontor (en projektverksamhet - STEP (Solutions to Combat Energy Poverty) som finansieras av EU:s H2020-program).