IPST sade i ett uttalande att "den nuvarande planeringen av givarsessioner och respektive prognoser förutspår en förbättring av situationen" och att "ett fel i uppdateringen av blodreserverna på dodor.pt är orsaken till frågan om en eventuell brist på bloddonationer".

De mest drabbade blodgrupperna är "A-negativ", "O-negativ" och "O-positiv".

IPST framhåller behovet av "regelbundna och stegvisa donationer under hela året, eftersom det på portugisiska sjukhus behövs omkring 1 000 enheter blod och blodkomponenter varje dag" och komponenterna "har en begränsad lagringstid (35-42 dagar för erytrocytkoncentrat och 5-7 dagar för trombocyter)".

Dessutom kan blodgivare som är män endast ge blod var tredje månad och kvinnor var fjärde månad", tillägger institutet.

IPST uppmanar "alla som har möjlighet" att ge blod och betonar att "en enda blodgivning kan bidra till att rädda upp till tre liv".

För att bli blodgivare behöver man bara vara mellan 18 och 65 år gammal (åldersgränsen för den första blodgivningen är 60 år), väga minst 50 kg och ha sunda levnadsvanor.