"I enlighet med yttrandet från generaldirektoratet för hälsa (DGS) genomfördes cirka 180 000 tester på undervisande och icke undervisande personal vid alla utbildningsinstitutioner för att genomföra en screening av covid-19 i skolvärlden i början av läsåret", uppger utbildningsministeriet i ett uttalande.

Enligt ministeriet, som övervakas av Tiago Brandão Rodrigues, var positivitetsgraden 0,12 % i "den första fasen av denna genomgång, som ägde rum mellan den 6 och 17 september".