André Ventura sade att Galps anställda och chefer "försökte, utan framgång, träffa António Costa och Socialistpartiet flera gånger".

I söndags, under en kampanj för lokalvalen i Matosinhos, ansåg PS:s generalsekreterare António Costa att "det var svårt att föreställa sig så mycket nonsens, så mycket okänslighet" som Galp visade i samband med stängningen av raffinaderiet i Matosinhos, och lovade att företaget skulle få en "exemplarisk lektion".

"Galp började med att visa total social okänslighet genom att välja den 20 december, fem dagar före jul, för att meddela sina 1 600 anställda att man skulle stänga Matosinhos-raffinaderiet", sade Costa.

Företaget stängde den sista produktionsenheten vid Matosinhos-raffinaderiet den 30 april, efter beslutet att koncentrera verksamheten till Sines.

"Det var PS som borde ha gett denna läxa. Det var regeringen som kunde ha lärt sig denna läxa, eftersom vi alla vet vilken betydelse och vilket inflytande regeringen har i ledningen och vilket inflytande den har på själva Galp. Han gjorde det inte för att han inte ville göra det", sade André Ventura.

För Chegas ordförande är Costas uttalanden "det största politiska hyckleriet".

"Det har varit återkommande, och i det här fallet är det oerhört hycklande", eftersom "han kunde ha lyssnat på arbetarna men gjorde det aldrig", tillade han.


Author
TPN/Lusa