Formeln är mycket enkel, en mångmiljardär och chefen för Berkshire Hathaway-fonden Warren Buffett introducerade den 2001 när journalister frågade honom om de bästa kriterierna att ta hänsyn till om marknaden fungerar på mycket höga nivåer. Man kan säga att det är ett sätt att se på värdet av alla aktier på en aggregerad nivå, jämfört med ekonomins totala produktion.

Enligt TeleTrade-analytikern José Maria Castro Monteiro(https://www.teletrade.eu/pt) är allmänhetens oro för denna indikator särskilt stor just nu, eftersom den var mycket nära nivån 150 procent 1999-2000, strax innan dotcoms kollapsade, och sedan återigen steg långt över 100 procent innan finanskrisen 2008, för att varje gång falla till lägre nivåer mellan 50 och 70 procent i samband med att marknadsindexen föll. Buffett nämnde själv att behovet av att kyla ner marknaden kan vara mycket aktuellt, i synk med att närma sig 150 procent, eller ännu mer 200 procent, när situationen blir alltmer alarmerande.

För att uppskatta förhållandet mellan hela Wall Streets kapitalisering och den amerikanska ekonomins verkliga storlek kan man ta Wilshire 5000 Total Market Index, som före slutet av augusti översteg värdet av 46,7 biljoner dollar. Samtidigt var USA:s BNP för det andra kvartalet 2021 22,72 biljoner dollar, enligt de senaste beräkningarna. Genom att dividera den första siffran med den andra kan vem som helst lätt få värdet på Buffett-indikatorn över 205 procent och börja blåsa i visselpipan.

Men är marknadssituationen faktiskt så farlig, och kan det vara sant att ännu ett slut på finansvärlden knackar på dörren?

Warren Buffett-indikatorn har redan överskridit nivån 150 % två gånger under 2018 och 2019, men inget hemskt hände under dessa perioder. Kanske skulle inte ens en tillfällig krasch ha inträffat 2020 också om det inte vore för den globala spridningen av coronaviruset.

Det skulle också kunna vara logiskt att anta att mer än 4,5 biljoner dollar som slängdes in i det finansiella systemet av Federal Reserve (Fed) som en del av kvantitativa lättnader från 2009 till 2015 avsevärt höjde de genomsnittliga och högsta staplarna för att tillhandahålla penningmängden till marknaderna, och automatiskt flyttade ett tidigare kritiskt värde av Buffettkriteriet till en "uppdaterad" högre nivå. Nästan ett dussintal biljoner dollar och euro totalt från Fed och Europeiska centralbanken (ECB) under 2020-2021 kan sätta ribban ännu högre, upp till en "ny normalitetsnivå" på långt över 200 procent.

TeleTrade-analytikern anser att finansvärlden står inför ett oöverträffat ögonblick av extremt höga inflationsförväntningar och agerar därefter. Stora fonder och mindre företag samt privata investerare söker skydd mot den inflationsbaserade devalveringen av kontantpengarnas köpkraft. Överdrivna investeringar på aktiemarknaden kan betraktas som inte bara känslomässiga rörelser, utan som en rimlig och förebyggande åtgärd.

Här är ett exempel. Om en hamburgare plötsligt börjar kosta 20 dollar i morgon i de amerikanska städerna skulle folk äta ungefär samma mängd hamburgare eller till och med färre hamburgare för att behålla lite pengar, men både McDonald's intäkter och vinst skulle formellt sett öka, liksom värdet på dess aktier, även om denna högre summa pengar faktiskt inte skulle ha ett större värde än McDonald's nuvarande aktiekurser.

Buffett-indikatorn, som återspeglar förhållandet mellan marknadskapitalisering och BNP, skulle säkert återhämta sig till mer justerade lägre värden igen, men inte på grund av aktiernas kollaps. I stället för att marknaden faller till nivån för USA:s BNP eller den globala BNP kan en formell men inflationsbaserad ökning av många staters BNP ske. BNP:s större storlek skulle kunna uttryckas i relativt devalverade både dollar och euro, men det betyder inte att vi alla, eller medborgare i USA, Australien eller andra länder, kommer att börja leva ett bättre liv.

José Maria Castro Monteiro
Marknadsanalytiker och affärsutvecklare