"För närvarande, med en långsammare vaccinationstakt (eftersom majoriteten av befolkningen redan är vaccinerad) och större tillgång på vaccin, kan de andra doserna ske på en annan vaccinationscentral än den där den första dosen gavs.

"Gå till ett center och vaccinera dig, Covid-19-vaccinerna är säkra och effektiva. Endast tillsammans och med en känsla av individuellt och samhälleligt ansvar kommer det att vara möjligt att besegra detta virus", står det i ett meddelande från arbetsgruppen, som påminner om att Open House-programmet inte har några begränsningar när det gäller ålder eller bostadsort.

Scheman för öppet hus finns på https://covid19.min-saude.pt/casa_aberta/.