Enligt den epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa (DGS) är 412 personer inlagda på sjukhus i dag med Covid-19, 14 färre än i onsdags, varav 75 på intensivvårdsavdelningar, tre färre än dagen innan.

Dödsfallen inträffade i regionen Lissabon och Tagusdalen (2), i regionen Centrum (2) och i norr (1).

När man tittar på åldersprofilen för de nya fallen av bekräftad smitta var det barn upp till 9 år som hade flest nya fall under de senaste 24 timmarna: enligt bulletinen har 65 400 personer smittats sedan pandemins början, vilket är 128 fler än i onsdags.

Därefter kommer vuxna i åldern 30-39 år (125 fler fall) och ungdomar i åldern 20-29 år (112 fler fall). Barn och ungdomar mellan 10 och 19 år ökar återigen, med 109 nya fall registrerade under de senaste 24 timmarna.

Under de 100 nya fallen av infektion finns vuxna mellan 50 och 59 år (fler 98 fall), mellan 60 och 69 år (75 fall), mellan 70 och 79 år (fler 68 fall) och slutligen de äldre över 80 år (fler 60 nya infektioner).

Uppgifterna från DGS visar också att det finns 103 mindre aktiva fall, totalt 32 166 fall.

Sedan pandemins början, i mars 2020, har 17 938 personer med Covid-19 dött i Portugal och 1 064 876 fall av infektion har registrerats.

Hälsomyndigheterna har 231 färre personer under övervakning under de senaste 24 timmarna, vilket ger en total siffra på 28 235 personer.

I regionen Lissabon och Tagusdalen, där 330 nya infektioner rapporterats, har man hittills räknat 411 948 fall och 7 666 dödsfall.

I den norra regionen registrerades 258 nya infektioner av SARS-CoV-2. Totalt har 408 946 fall av infektion och 5 547 dödsfall registrerats sedan pandemin inleddes.

I region Centrum har ytterligare 140 fall registrerats, vilket innebär 142 260 infektioner och 3 134 dödsfall.

I Alentejo rapporterades ytterligare 44 fall, totalt 38 564 infektioner och 1 020 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve-regionen rapporteras 103 nya fall, vilket innebär 42 244 infektioner och 457 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 8 nya fall, vilket innebär 12 158 infektioner och 72 dödsfall på grund av Covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har två nya fall i dag och räknar 8 756 fall och 42 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS-bulletinen.

Det nya coronaviruset har redan smittat minst 572 264 kvinnor och 491 873 män i Portugal och enligt DGS uppgifter finns det 739 fall av okänt kön, som utreds eftersom denna information inte lämnas automatiskt.

Av det totala antalet dödsfall var 9 408 män och 8 530 kvinnor.

Det högsta antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen mellan 70 och 79 år.

Covid-19 har orsakat minst 4 715 909 dödsfall i världen, bland de mer än 230 miljoner infektioner med det nya coronaviruset som registrerats sedan pandemins början, enligt den senaste bedömningen från Agence France-Presse.