"I och med att de flesta av lagens begränsningar försvinner går vi in i en ny fas som i huvudsak bygger på individuellt ansvar. Vi får inte glömma att pandemin inte är över och att även om den kan anses vara kontrollerad när 85 procent av befolkningen är vaccinerad, kvarstår risken", betonade han.

António Costa betonade att vacciner mot Covid-19 "inte garanterar 100 procent immunitet" och påpekade att "det finns en ultraminoritetsgrupp som vägrar vaccinera sig och att det finns en befolkning under 12 år som inte är vaccinerad".

"Därför finns det en risk", förklarade han innan han hänvisade till att Portugal är exponerat för andra länder i världen, varav vissa fortfarande har hög förekomst av covid-19.

Premiärministern påpekade sedan att Portugal är "ett värdland för turister och har en stark koppling till flera länder i världen, antingen av historiska, kulturella och språkliga skäl eller på grund av den starka förekomsten av portugisisk emigration i olika delar av världen".

"Risken försvinner inte", betonade han, innan han lämnade en varning om den kommande vintern snart.

"Även om det fortfarande är soligt i början av hösten kommer vi att få en vinterperiod att följa - traditionellt sett en kall period med stor risk för luftvägsinfektioner. Detta kommer oundvikligen att innebära en ökad risk för sjukdomar som influensa, men också en ökad risk för att smittas av Covid-19", sade han.

António Costa uppmanade i detta sammanhang alla medborgare att "fortsätta att ha en individuell skyldighet att förebygga och bekämpa denna pandemi".