I ett meddelande till medierna påminner det team som ansvarar för vaccinationsprocessen om att man bör använda sig av programmet "öppet hus", utan ålders- eller bostadsbegränsningar, eftersom de centra som för närvarande är öppna för vaccinationer snart kommer att användas för influensavaccinationer.

"Endast tillsammans och med en känsla av individuellt och samhälleligt ansvar kommer det att vara möjligt att besegra detta virus", säger "arbetsgruppen" och erkänner den nuvarande "lägre vaccinationsgraden", med tanke på att mer än 83 procent av Portugals befolkning är fullständigt vaccinerad. På grund av tillgången på vaccin kan de andra doserna ges på en annan vaccinationscentral än den där den första vaccinationen gavs.

Generaldirektoratet för hälsa meddelade på torsdagen att den första fasen av gratis influensavaccinering inleds nästa måndag och omfattar personer i "vissa sammanhang", såsom vårdhem, nätverk för långtidsvård, yrkesverksamma inom den nationella hälso- och sjukvården och gravida kvinnor.