"Att locka unga människor till yrket kommer inte att vara möjligt utan konkreta åtgärder", försvarade Lärarnas Riksförbund i ett uttalande.

På tisdagen sade fackföreningsstrukturen att det under skolårets andra vecka fortfarande saknas mer än tusen lärare i skolorna, vilket upprepar problemen med klasser utan lärare.

"Trenden de senaste dagarna har inte gått mot en minskning, utan mot en ökning av antalet outfyllda timmar", angav samma källa.

Enligt uppgifter som Fenprof-facken samlade in på tisdagen i slutet av dagen finns det totalt 1 855 timmar som erbjuds för anställning i skolorna.

De timmar som motsvarar rekryteringsgrupper med minst åtta timmar (som inte fylls av rekryteringsreserven) är 1 517, enligt de siffror som Fenprof har offentliggjort.

Om man räknar på de timmar som ska fyllas i skolorna kommer Fenprof fram till totalt 101 500 elever som fortfarande inte kommer att få alla lärare.

"Därmed bekräftas det att möjligheten att anställa för en skola inte löser problemet med lärarbrist och att detta inte har en så irrelevant dimension som vissa vill få oss att tro", fördömde den fackliga strukturen och upprepade behovet av konkreta åtgärder, som incitament för förflyttning och bibehållande av lärare, för att hantera ett problem som de anser vara allvarligt.