Enligt vaccinarbetsgruppen innebär detta att 83,89 % av befolkningen på Portugals fastland är fullständigt vaccinerad.

Omkring 8,53 miljoner människor har redan fått minst en vaccinationsdos.

Sedan vaccinationsprocessen inleddes i december 2020 fram till i dag har 15,21 miljoner vaccinationer administrerats på Portugals fastland.