De 88 åtalade i Hells Angels-processen ställs nu inför rätta i Camarate (Loures).

Enligt en av de advokater som är knutna till fallet beslutade domare Carlos Alexandre från den centrala brottmålsdomstolen (TCIC) att döma alla anklagade "i exakt samma ordalag som i åtalet" och satte mer än 50 av dem i husarrest.

Carlos Alexandres beslut har mer än tusen sidor och i ett av de avsnitt i beslutet som Lusa har fått tillgång till, konstaterar domaren att med tanke på de analyserade bevisen är "denna grupp av element inte en enkel motorcykelklubb för fritidsbruk utan en grupp människor som organiserar sig (...) på ett paramilitärt sätt eller på ett sätt som liknar en milis' tillvägagångssätt".

Domaren anser också att alla element som utgör gruppen "bikers" är "i absolut samförstånd, hierarkiska och genomsyrade av lydnad mot stadgarna (för bikerklubben) och de skyldigheter som följer av dem", oavsett "vilken sida de än befinner sig på".

Domarens sista övervägande har att göra med det faktum att en av de åtalade hävdar att han befann sig i Luxemburg vid tidpunkten för de brottsliga handlingar (aggressioner) som inträffade i området Prior Velho, i Lissabon.

I påståendena i den preliminära debatten, som ägde rum i juli, begärde åklagarmyndigheten (MP) att alla anklagade skulle ställas inför rätta, med argumentet att de alla begick de brott som räknas upp i åtalet, som bland annat omfattade telefonavlyssning, dokument som beslagtogs från gruppen som bevis och vittnesmål från vittnen och anklagade.

MP angav då som bevis, bland andra fakta, den attack som de åtalade och medlemmar av gruppen Hells Angels utförde på restaurangen Mesa do Prior i Prior Velho, samt den förföljelse som de utförde mot Mário Machado, ledare för den högerextrema rörelsen som tillhörde en rivaliserande "biker"-grupp.

Åklagaren gav sedan som bevis för de övriga brott som ingår i åtalet, bland annat utpressning och innehav av förbjudna vapen.

Åklagaren för parlamentsledamoten ansåg att dessa medlemmar av "biker"-gruppen Hells Angels utarbetade en plan för att förinta en rivaliserande grupp, i mars 2018, genom att använda fysiskt våld och olika vapen för att orsaka dem allvarliga skador, "om nödvändigt till döden".