"Prioriteten är att konsolidera de befintliga marknaderna, nämligen Brasilien, Nordamerika och Afrika", säger TAP:s verkställande direktör.

Christine Ourmières-Widener betonade att TAP:s främsta försäljningsargument för närvarande är Portugal och Brasilien, där det sydamerikanska landet är ännu "starkare" på grund av att gränserna har öppnats igen.

För tjänstemannen är den största svårigheten just nu "osäkerheten", som orsakas av fluktuationer i efterfrågan på grund av pandemin. Till detta kommer TAP:s omstruktureringsplan, vars process analyseras av Europeiska kommissionen.

På frågan om TAP inte borde följa Italiens exempel, där omstruktureringen av Alitalia innebar att företaget minskades i storlek, svarade Christine Ourmières-Widener att hon önskar "det bästa" för sina italienska kollegor, men att deras plan hittills inte har lyckats.

"Jag är mycket pragmatisk. Planen [för omstrukturering] utgår från branschens bästa metoder för kostnadsomstrukturering och intäktsförbättring. Det vi behöver nu är att få det att hända", betonade hon och tillade att hon förstår Portugals och dess skattebetalares investeringar i TAP och att hela företaget känner en skyldighet att "ge tillbaka till landet".

TAP:s verkställande direktör förklarade att hon fortfarande inte har någon indikation på när Europeiska kommissionen kommer att fatta ett beslut, men sade att hon hoppas att "det kommer att ske så snart som möjligt".