"Ungefär 20 miljoner vacciner har anlänt. Vi har redan donerat cirka två miljoner vacciner, 10 procent av det vi fick", säger Gouveia e Melo och förklarar att två miljoner finns i lager och att mer än 15 miljoner har administrerats till befolkningen.

"Det finns människor som är på tillfrisknande och som inte kan vaccineras. Täckningen är ganska hög, även bland de yngsta, endast 5 % kom inte till vaccinationen. Vissa kan inte göra det eftersom de har blivit smittade", sade han.

När det gäller den befolkning som är berättigad till vaccin mot Covid-19 finns det cirka 345 000 personer kvar, enligt Gouveia e Melo, som påpekade att det finns 140 000 personer som ännu inte har återhämtat sig från Covid.

När det gäller invandrare konstaterade viceamiralen att cirka 134 000 personer registrerat sig på den webbplats som regeringen skapat för detta ändamål, men att det fanns många "upprepade uppgifter" i de tillgängliga registren. "Genom att extrahera denna procentandel kunde vi vaccinera 85 000 personer i processer som riktar sig till personer som inte har fått sin situation reglerad på det nationella territoriet", betonade han.

"Arbetsgruppen" sade också att officiella uppgifter pekade på 614 000 utlänningar i Portugal, varav 460 000 vaccinerades med minst en dos av vaccinet mot Covid-19.