Siffran är resultatet av en nationell undersökning som genomfördes 2020 och som gjorde det möjligt att identifiera totalt 8 209 hemlösa personer.

Undersökningen för att karaktärisera denna befolkning, som publicerades på webbplatsen för den nationella strategin för integrering av hemlösa (ENIPSSA), visar att den stora majoriteten av dessa personer är koncentrerade till Lissabons storstadsområde (AML).

I detta område räknades 4 786 personer, vilket motsvarar 58,3 procent av det totala antalet, följt av storstadsområdet Porto (AMP) med 1 213 personer.

Per 100 000 invånare är situationen mest oroande i Alentejo, i kommunerna Alvito och Beja, där 11,35 respektive 9,72 personer per 100 000 invånare befinner sig i hemlöshet.

Av de totalt cirka 8 200 personer som befinner sig i denna situation är majoriteten män i åldrarna 45-64 år som har varit hemlösa i upp till ett år. De främsta orsakerna är beroende av alkohol eller psykoaktiva substanser (2 442), arbetslöshet eller osäkra anställningsförhållanden (2 347) eller ekonomisk otillräcklighet av andra orsaker (2 017).

Trots att detta är den allmänna karakteriseringen av den hemlösa befolkningen fanns det också 734 par. I AML är den stora majoriteten av dessa par (339 av 392) hemlösa, men bor på tillfälliga boenden, särskilda boenden för hemlösa eller i rum som betalas av sociala myndigheter eller andra enheter.

I landet bor drygt hälften av de hemlösa i dessa alternativ (4 789), men det finns fortfarande 3 420 hemlösa som bor på gatorna, i nödbostäder eller på osäkra platser.

Rapporten anger också antalet personer som lämnat livet på gatan och fått ett permanent boende, och att det förra året var 485 fall, 39 procent fler jämfört med 2019.

Undersökningen som främjades av ENIPSSA resulterade från en enkät till de 278 kommunerna på Portugals fastland och återspeglar de 275 svar som erhölls genom artikulation av olika institutioner med lokala ingripanden.

Med en svarsfrekvens på 99 procent är detta den mest fullständiga undersökningen sedan 2018.

I ett uttalande uppger ministeriet för arbete, solidaritet och social trygghet att antalet hemlösa har ökat jämfört med föregående år, vilket motiveras med "förbättringen av diagnosprocessen i hela landet".

"Regeringen har åtagit sig att tillhandahålla bostadslösningar för hemlösa personer, i en strategi som sätter boendet först och därefter arbetar med deras sociala integration och självständighet", tillägger han.