I debatten i republikens församling diskuterades ett förslag till resolution - som inte har lagkraft - från PCP som syftar till att höja den nationella minimilönen till 850 euro.

I presentationen av initiativet påpekade Diana Ferreira att svaret på de nationella problemen bland annat kräver en uppskattning av arbete och arbetstagare, en allmän uppskattning av löner, karriärer, "upphävande av betungande normer i arbetslagstiftningen" och kampen mot otrygghet.

Detta förslag, sade hon, "ställer regeringen och PS-partiet inför behovet av att klargöra om den väg de vill gå är att svara på arbetstagarnas, folkets och landets problem genom att genomföra en alternativ politik eller om de tvärtom insisterar på att förkasta och skjuta upp de nödvändiga lösningarna och föredrar att se de nationella problemen öka".

I diskussionen om förslaget pekade den socialdemokratiska ledamoten Fernando José på den verkställande maktens oro för "agendan för anständigt arbete", nämligen i kampen mot otrygghet, och noterade att "mellan 2015 och 2021 ökade den nationella minimilönen med 32 procent, det vill säga 160 euro i månaden" och påminde om regeringens mål att nå målet på 750 euro senast 2023.

"För att säkerställa en framtid på rätt spår kommer regeringen att lyssna till arbetsmarknadens parter för att fastställa den nationella minimilönen, samtidigt som den strävar efter ett avtal på medellång sikt om löner och inkomster, vilket säkerställer en positiv bana för alla portugisiska familjers inkomster", sade han.