Portugals fastland är på väg in i det sista steget i arbetet med att häva de restriktioner som infördes för att kontrollera pandemin, en plan som var beroende av vaccinationstakten, som är mycket nära att nå målet på 85 procent.

Planen för att lätta på spärrarna bestod av tre faser: den första trädde i kraft i augusti, då 57 procent av befolkningen hade vaccinerat sig mot Covid-19, och den andra inleddes den 23:e i samma månad, då 70 procent av portugiserna redan hade fått två doser av vaccinet.

Med tanke på den aktuella epidemiologiska situationen råder för närvarande beredskap på fastlandet fram till den 31 oktober kl. 23.59, vilket är den lägsta beredskapsnivån för katastrofsituationer som föreskrivs i den grundläggande lagen om civilskydd.

Restauranger och butiker utan kundgränser

Kommersiella inrättningar, restauranger, kaféer och allmän handel omfattas inte längre av någon maximal gräns för antalet kunder eller personer per grupp, och begränsningarna av deras öppettider har också upphävts.

Slutet på denna kapacitetsbegränsning gäller även familjeevenemang som bröllop och dop.

Evenemang med 100 % kapacitet och intyg för stora evenemang

Kulturföreställningar har inte längre begränsad kapacitet, men det kommer att krävas ett digitalt certifikat för stora kulturevenemang, och det är generaldirektoratet för hälsa (DGS) som ansvarar för att definiera vad dessa evenemang är.

Barer och klubbar öppnar igen

Nattlivsutrymmen som varit stängda sedan mars 2020 på grund av pandemin kan öppna igen från och med i dag.

Obligatorisk användning av mask på riskfyllda platser och vid stora sammankomster

Det är obligatoriskt att använda mask i kollektivtrafiken, i medborgarbutiker, i skolor (utom i fritidsutrymmen utomhus), i konsertsalar, biografer, konferensrum, evenemangslokaler, vårdinrättningar och -tjänster, bostads- och mottagningsstrukturer eller hemtjänst för utsatta befolkningsgrupper, äldre eller funktionshindrade personer.

Obligatorisk användning av mask bibehålls också i kommersiella utrymmen med en yta på mer än 400 kvadratmeter, inklusive köpcentrum.

Till grund för detta beslut ligger platser med hög personfrekvens, t.ex. i kollektivtrafiken, inklusive flygplan.

Digitalt certifikat krävs inte längre på restauranger och hotell

Restaurangkunder och hotellgäster behöver inte längre visa upp sitt vaccinationsintyg eller ett negativt test för Covid-19.

Detta dokument eller ett test med negativt resultat är inte heller längre nödvändigt för grupplektioner på gym samt för att få tillträde till spelställen, kasinon och spa.

Tillträde till barer och klubbar, som nu återupptar sin verksamhet, är beroende av att intyget uppvisas, men endast för kunder, eftersom arbetstagare och leverantörer är undantagna från denna regel.

Uppvisandet av dokumentet kommer också att vara obligatoriskt vid resor med båt eller flyg och vid besök i hem och på vårdinrättningar, eftersom sjukhusbesök för inlagda patienter återupptas.

Arbete på distans

Regeringen beslutade också att avsluta rekommendationen om distansarbete.

Personer som är immunsupprimerade eller har barn eller anhöriga med funktionshinder eller kroniska sjukdomar har dock rätt till distansarbete, när så är tillämpligt, utan avtal med arbetsgivaren.

Redan i augusti hade ett steg tagits för att minska användningen av distansarbete, då den verkställande makten beslutade att detta inte längre var obligatoriskt i högriskkommuner, utan endast rekommenderades på hela fastlandet.

Regeln som innebär att testning krävs i företag med fler än 150 arbetstagare på samma arbetsplats tas bort.

Slut på begränsningen av alkoholförsäljning och tidtabeller

Försäljning och konsumtion av alkohol på offentliga platser är en annan begränsning som också upphör, liksom de begränsningar av tidtabeller som hade införts på grund av pandemin.

Åtgärder för bostadsbyggnader

Besök på vårdhem, vårdenheter och andra boenden för barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning, personer som beviljats internationellt skydd och skyddshem för offer för våld i hemmet kräver uppvisande av det digitala certifikatet.

Bland andra åtgärder bör regelbundna Covid-19-screeningundersökningar genomföras för användare, liksom för yrkesverksamma, som måste bära en kirurgisk mask.

Begränsningar av idrottsanläggningars kapacitet upphävda

Idrottsplatser kommer inte längre att ha några begränsningar av sin kapacitet, enligt den uppdaterade DGS-standarden, som bibehåller det obligatoriska kravet på vaccinationscertifikat mot Covid-19 och användning av mask.

Sittplatskapaciteten kan vara i enlighet med platsens totala licensierade kapacitet, vilket framgår av vägledningen om idrottsevenemang inomhus och öppna idrottsevenemang.