Piauhy Labs grundades 2019 och fick sin förhandslicens från Infarmed, den portugisiska läkemedelsmyndigheten, 2020. Sedan dess har företaget också lämnat in en ansökan om en FoU-licens för kontrollerade ämnen till tillsynsmyndigheten, vilket kommer att fungera som kickstarter för ny läkemedelsutveckling vid Biocant Park.

I och med det senaste partnerskapet hoppas Piauhy Labs kunna bedriva ytterligare forskning om cannabisväxten och dess föreningar och på så sätt göra framsteg i sitt mål att ta fram effektiva behandlingar för olika typer av sjukdomar. Genom analytisk kemi som utförs vid Biocant Park kommer företaget att kunna identifiera och extrahera växtens olika komponenter för terapeutisk användning.

Cannabis sativa-plantan har inom sina olika arter en komplex matris av över 550 ämnen, inklusive terpener, kolhydrater och cannabinoider. Utvinning av en del av dessa cannabinoider och terpener, tillsammans med en korrekt identifiering av dem, kan leda till större upptäckter när det gäller den farmaceutiska tillämpningen av dessa föreningar på patienter som lider av flera olika typer av sjukdomar. Identifieringen av dessa ämnen kommer att ske med hjälp av gaskromatografi och högpresterande vätskekromatografi. Det medicinska cannabisföretaget kommer sedan att studera ämnena som kommer från växten och deras effektivitet och potential för behandling av nervsjukdomar som epilepsi, Alzheimers sjukdom och autism.

När det gäller utvinning av cannabisföreningar för terapeutisk användning har Piauhy Labs dessutom för avsikt att börja arbeta med ett annat nytt forskningsprojekt, som kommer att omfatta skapandet av följande

Företagets projekt skulle också kunna avslöja den terapeutiska potentialen hos många av de föreningar som finns i mindre mängder i växten, eftersom många farmakologiskt relevanta cannabinoider endast finns i mycket små mängder, vilket gör det extremt svårt att extrahera dem i hög renhet och skala.

Möjliga partnerskap väntar

Det nya utrymmet på Biocant kan också innebära att man kan etablera partnerskap med andra bioteknikföretag för ytterligare forskningsutveckling. Ett av dessa potentiella partnerskap gäller studier av monoklonala antikroppar för behandling av Alzheimers sjukdom.

Intresset för detta område härrör från avancerade studier som tyder på att oreglerade inflammatoriska kaskader kan vara inblandade i uppkomsten och utvecklingen av denna sjukdom, samt från slutgiltiga studier som visar att CB2, en receptor i endocannabinoidsystemet, spelar en viktig roll i moduleringen av dessa inflammatoriska kaskader. Enligt denna litteratur finns det en hypotes om att det ökade uttrycket av CB2 påskyndar utvecklingen av Alzheimers sjukdom.

För behandling av denna sjukdom har Piauhy Labs som mål att skapa CB2 mAbs, som är monoklonala antikroppar, med hjälp av CMV-promotorn (CytoMegaloVirus), som är en uttrycksvektor, med andra ord en DNA-molekyl, som används för att kontrollera transkriptionen av en viss gen.

Dessutom har företaget för avsikt att genomföra andra experiment baserade på innovativa experimentella konstruktioner.